تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

راز عشق.....

 

نویسنده:yashar azary

ه بیشتر با نگاه حرف بزنى زیرا چشم ها پنجره هاى روح هستند

اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی مثل آن است که پنجره ها را با پرده زیبایى بیارایى و به خانه گرمى و جذابیت بخشى.راز عشق در این است که

راز عشق در این است كه

که بیشتر با نگاه حرف بزنى زیرا چشم ها پنجره هاى روح هستند

اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی مثل آن است که پنجره ها را با پرده زیبایى بیارایى و به خانه گرمى و جذابیت بخشى.

راز عشق در این است که

وقتى پیشنهادى به ذهنت میرسد برای نیاز خودت به بیان آن فکر نکنى ـ بلکه به علاقه دیگرى به شنیدن آن فکر کنى

اگر لازم بود حتى ماه ها صبر کن تا آماده گى شنیدن آنچه را که میخواهی بگوئى پیدا کند.

راز عشق در این است که

هیچکدام خود را معلم دیگرى ندانید

به عبارت دیگر از اینکه میتوانید از یکدیگر یاد بگیرید سپاسگذار باشید

راز عشق در این است که

در سکوت دست یکدیگر را بگیرید ـ

کم کم یاد میگیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید

راز عشق در این است که

شریک زندگى ات را با طناب نیاز مبند ـ

گیاه هنگامى رشد که آزادانه از هوا ونور آفتاب استفاده کند ـ

راز عشق در این است که

به عشق بیشتر از یکدیگر احترام بگذارید ـ

زیرا عشق هدیه ازلى خداوند است .

راز عشق در این است که

هنگام سوء تفاهم فقط به این فکر نکنى که طرف مقابل چگونه ناراحتت کرده است ـ

راز عشق در این است که

از یکدیگر انتظارات بى جا نداشته باشید

ذهنیت را بر ارزشهائى متمرکز کن که شما را به یکد یگر نزدیکتر میکند ـ

نه بر مسائلى که بین شما فاصله می اندازد.

راز عشق در این است که

حس تملک را از خود دور کنى

در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسى شود ـ

در عوض به راه حلى فکر کنى که در آینده از بروز چنین سوء تفاهم هایى جلوگیرى کنى

راز عشق در این است که

باور ها آرمان ها و اهدفتان را با یکدیگر در میان بگذارید .