تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

لحظه دیدار....م.ا

 

نویسنده:yashar azary


لحظه دیدار

 

لحظه دیدار نزدیك است .

باز من دیوانه ام، مستم .

باز می لرزد، دلم، دستم .

باز گویی در جهان دیگری هستم .

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ !

های ! نپریشی صفای زلفم را، دست!

آبرویم را نریزی، دل !

- ای نخورده مست -

http://i10.tinypic.com/4m1653t.jpg%5B/IMG%5D

***